Бид 2000 оноос хойш хөгжиж буй дэлхийд тусалдаг

Агаар цэвэршүүлэгч